. ДОГОВІР про надання в користування торговельного місця - Нормативні документи - Суб'єктам господарювання - КП Любешівський ринок
КП "ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РИНОК"
П`ятниця, 02.12.2022, 05:52
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Валюта
Інформер курсу долара, євро, російського рубля, а також крос-курсу євро в доларах

Головна » Статті » Нормативні документи

ДОГОВІР про надання в користування торговельного місця

ПРОЕКТ

                                                                                                                              Додаток 2
до «Правил торгівлі на Любешівському ринку»

 

ДОГОВІР

про надання в користування торговельного місця на території КП «Любешівський ринок»

 

смт Любешів                                                                           ________________ 201__ р.

 

Комунальне підприємство «Любешівський ринок», у подальшому «РИНОК», в особі директора КРАВЧУКА Андрія Петровича,  який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Приватний підприємець (або юридична особа) ____________________________________________,

у подальшому «КОРИСТУВАЧ», який діє на підставі запису про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № ___________ (або Статуту для юридичної особи) з другої сторони, у подальшому «Сторони», керуючись Правилами торгівлі Любешівському ринку, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ

1.1.  РИНОК надає, а КОРИСТУВАЧ приймає в строкове платне користування торговельне місце

№ ______ ,  площею _____, _____ м2 на території РИНКУ для здійснення продажу (надання послуг)

__________________________________________________________________________________________

1.2.  Торговельне місце облаштовано торговельним об'єктом -  _________________________________,

який є (не є) власністю КОРИСТУВАЧА.

Передача іншій особі торговельного місця без згоди РИНКУ заборонена.

1.3.  КОРИСТУВАЧ набуває права  користування торговельним місцем з дня підписання цього Договору.

 

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Плата за послугу по утриманню торговельного місця в належному стані, плата за надання додаткових послуг та спожиту електроенергію проводиться щомісячно, але не пізніше ____ числа поточного місяця, у готівковій формі в касу РИНКУ або через установу банку згідно із затвердженими Тарифами за послуги КП «Любешівський ринок».

Розмір плати за утримання торговельного місця підлягає щорічному коригуванню на індекс споживчих цін (індекс інфляції). Коригування розміру плати по утриманню торговельного місця в належному стані на індекс інфляції не вимагає внесення змін до цього Договору. Повідомлення про застосування індексу споживчих цін (індекс інфляції) до платежів за Договором доводиться до відома КОРИСТУВАЧА через засоби масової інформації (сайт «Любешівський ринок» або районну газету «Нове життя»), на інформаційному стенді ринку.

2.2. Плата за послугу з утримання торговельного місця в належному стані та плата за надання додаткових послуг підлягає сплаті КОРИСТУВАЧЕМ незалежно від результатів його господарської діяльності.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

3.1.  КОРИСТУВАЧ має право:

3.1.1. Самостійно здійснювати торговельну (господарську) діяльність у межах торговельного місця, наданого відповідно до умов цього Договору;

3.1.2. Передавати торговельне місце іншому користувачеві виключно при умові письмового погод-ження РИНКУ;

3.1.3. Здійснювати за погодженням з РИНКОМ за рахунок власних коштів реконструкцію, технічне переоснащення або інші поліпшення торговельного об'єкта, розмішеного на торговельному місці;

3.1.4. Знайомитись з розміром плати по утриманню торговельного місця в належному стані;

3.1.5. Першочергово користуватись послугами РИНКУ;

3.1.6. Здійснювати цивільно-правові дії відносно торговельного об’єкта, який є його власністю відповідно до чинного законодавства (купівля-продаж, дарування, застава, спадкування, тощо);

3.1.7. Ініціювати внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану торговельного місця внаслідок невиконання або неналежного виконання РИНКОМ умов цього Договору.

 

3.2.  КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

3.2.1.  Прийняти торговельне місце в тимчасове користування;

3.2.2. Використовувати торговельне місце за його цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

3.2.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги, визначені пунктом 2.1 цього Договору, сплачувати інші платежі, пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності на РИНКУ, обов'язковість сплати яких передбачена чинним законодавством України та/у тому числі актами органу місцевого самоврядування;

3.2.4. Утримувати торговельне місце та торговельний об'єкт у належному санітарно-технічному стані;

3.2.5. Дотримуватися вимог Правил торгівлі на Любешівському ринку, санітарних норм та інших нормативних документів, які регламентують торговельну діяльність на території РИНКУ (ринків);

2.3.6. Забезпечити виконання Правил пожежної безпеки на орендованому торговельному місці. За власний рахунок забезпечити торговельний об'єкт знаками безпеки, сертифікованими вогнегасниками типу та кількості згідно норм належності (таблиці 1-2 Додатка №1 Правил пожежної безпеки на ринках України (НАПБ Б.01.005-2005), застрахувати торговельний об'єкт від вогневих ризиків;

3.2.7. Звільнити торговельне місце впродовж 15 (п'ятнадцяти) календарних днів у разі припинення терміну дії цього Договору або дострокового його розірвання. У разі невиконання КОРИСТУВАЧЕМ цього пункту Договору, РИНОК має право самостійно демонтувати торговельний об'єкт із покладенням на КОРИСТУВАЧА всіх витрат за демонтаж торговельного об'єкта та його збереження;

3.2.8. За власний рахунок забезпечити торговельний об'єкт знаками безпеки, виконати заміри опору ізоляцій електромереж та електроустановок, заземлити вагончики з металу чи з металічним корпусом згідно ГОСТ 30339-95;

3.2.9.  Не розміщувати товари, транспортні засоби тощо на шляхах евакуації, у проходах, підходах (під'їздах) до пожежних цистерн і засобів пожежогасіння;

3.2.10.  Дотримуватись режиму роботи РИНКУ;

3.2.11. Щоденно, після завершення торгівлі (надання послуг), прибирати від сміття торговельне місце та торговельний об'єкт;

3.2.12. Здійснювати торгівлю поза торговельним місцем, визначеним цим Договором, виключно з дозволу РИНКУ при умові додаткової оплати за кожне додатково використане торговельне місце відповідно до Тарифів плати за послуги РИНКУ.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РИНКУ

4.1. РИНОК має право:

4.1.1. Проводити перевірку використання КОРИСТУВАЧЕМ торговельного місця відповідно до цього Договору, в тому числі контролювати наявність, стан та напрямки використання торговельного місця, а також режим його роботи;

4.1.2. Вимагати від КОРИСТУВАЧА своєчасно та в повному обсязі сплачувати послуги, визначені пунктом 2.1 цього Договору;

4.1.3. У межах чинною законодавства здійснювати контроль за дотриманням КОРИСТУВАЧЕМ Правил торгівлі на Любешівському ринку, Правил протипожежної безпеки, санітарних норм, Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативних актів, що регламентують торговельну діяльність;

4.1.4. Повідомляти контролюючі (інші уповноважені) органи про виявлені порушення та/або складати протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законодавством;

4.1.5. Обмежити доступ КОРИСТУВАЧА до торговельного об'єкта в разі виникнення заборгованості КОРИСТУВАЧА перед РИНКОМ або відсутності відповідних документів на право здійснення торговельної діяльності; недотримання Правил торгівлі на Любешівському ринку.

4.1.6. У межах чинного законодавства здійснювати інші дії по дотриманню належного порядку на РИНКУ та використання торговельного місця;

4.1.7. Вносити зміни в односторонньому порядку в режим роботи, порядок проведення розрахунків за надані послуги у випадках надзвичайних ситуацій, викликаних діями стихії, епідеміями, епізоотіями, введенням надзвичайного стану, іншими форс-мажорними обставинами.

 

 

4.2.  РИНОК зобов'язується:

4.2.1. Передати КОРИСТУВАЧУ в тимчасове користування торговельне місце;

4.2.2. Підтримувати територію РИНКУ в належному стані;

4.2.3. Для ознайомлення КОРИСТУВАЧА розміщувати на інформаційному стенді РИНКУ та/або на сайті «Любешівський ринок» чи районній газеті «Нове життя» розмір плати за надання послуги по утриманню торговельного місця в належному стані та за надання додаткових послу, відповідно до умов цього Договору;

4.2.4. Не вчиняти дій, які б перешкоджали КОРИСТУВАЧУ користуватися торговельним місцем згідно з умовами цього Договору;

4.3. РИНОК не несе відповідальності за перешкоди в наданні послуг, що викликані діями обставин непереборної сили; стихійного лиха, епідемії, епізоотії, заборони діяльності РИНКУ внаслідок введення надзвичайного стану та інші.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

5.2. При виникненні більше, ніж за один місяць заборгованості КОРИСТУВАЧА перед РИНКОМ та не виконання пункту 3.2.3 цього Договору, обмежується доступ КОРИСТУВАЧА до торговельного місця до повного погашення заборгованості або до вирішення справи судом.

5.3. На час обмеження доступу КОРИСТУВАЧА до торгівельного місця, КОРИСТУВАЧ сплачує РИНКУ вартість послуг за кожен день згідно з Тарифами за послуги Ринку.

5.4. РИНОК вправі тимчасово призупинити дію цього Договору та використання КОРИСТУВАЧЕМ торговельного місця, обмеживши одночасно доступ до нього або шляхом вивезення об'єкта на майданчик для зберігання торговельних об'єктів, до усунення порушень умов цього Договору (в тому числі Правил торгівлі на Любешівському ринку) та/або погашення заборгованості.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, ДОПОВНЕНЬ,

ПРОДОВЖЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з _________________ 201__ р. і діє до ________________ 201__ р.

6.2. Договір втрачає свою силу по завершенні строку його дії та продовжується за письмової згоди Сторін, що засвідчується підписами Сторін на цьому Договорі із зазначенням поновленого строку дії Договору.

Якщо КОРИСТУВАЧ продовжує користуватись торговельним місцем після закінчення дії договору, то за відсутності заперечень Ринку протягом місяця з дати закінчення дії договору, договір вважається поновленим на той самий термін.

6 3. Зміна умов Договору можлива за погодженням Сторін, шляхом укладання додаткового договору.

У разі зміни площі торговельного місця або його цільового призначення цей Договір припиняє свою дію.

6.4. Зміна господарюючого суб'єкта – власника РИНКУ – не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього Договору.

6.5. Дострокове припинення дії Договору (розірвання) в односторонньому порядку відбувається в таких випадках:

6.5.1. При допущенні заборгованості з оплати за надання послуги по утриманню торговельного місця та з оплати додаткових послуг, спожиту електроенергію більше, ніж за два місяці;

6.5.2. У разі систематичного (більше двох разів) зафіксованих документально, впродовж одного місяця порушення Правил торгівлі на ринку та режиму роботи об'єкта з надання послуг на ринку;

6.5.3. У разі використання торговельного місця не за призначенням, визначеним п. 1.1 цього Договору;

6.5.4. У разі припинення КОРИСТУВАЧЕМ підприємницької діяльності або відчуження торговель-ного об'єкта іншому користувачеві.

6.6. У разі дострокового розірвання цього Договору, РИНОК мас право демонтувати торговельний об'єкт КОРИСТУВАЧА та перевезти його на майданчик для зберігання торговельних об'єктів для подальшої передачі КОРИСТУВАЧУ. За Розміщення торгових об’єктів (кіоск, вагончик, тощо) на штрафмайданчику КОРИСТУВАЧ сплачує РИНКУ вартість послуг за кожен день згідно з Тарифами за послуги Ринку.

 

 

 

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Торговельне місце за цим Договором вважається передане РИНКОМ та прийняте КОРИСТУВАЧЕМ у день підписання цього Договору Сторонами та не потребує додаткового підписання акта приймання-передачі.

7.2. Невід'ємними частинами цього Договору є копії документів КОРИСТУВАЧА, а саме:
для фізичної особи-підприємця: паспорта; довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи-підприємця; для юридичної особи: статуту, виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

7.3. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», КОРИСТУВАЧ надає згоду РИНКУ на обробку своїх персональних даних з первинних джерел (у т. ч. паспортні дані, ідентифі-каційний код та ін.) з метою забезпечення реалізації податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.2. Спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, не усунуті шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

8.З. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках, українською мовою по одному для кожної Сторони за цим Договором, які мають однакову юридичну силу.

 

9. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

РИНОК                                                                                                КОРИСТУВАЧ

КП «Любешівський ринок                                          Адреса:  _____________________________________

44201 смт Любешів, вул. Бондаренка, 90А                _____________________________________________

ВАТ «Ощадбанк»                                                      Ідент. номер: _________________________________

МФО 303398                                                              Паспорт: серія _______ №  _____________________,

інд. код 37300237                                                       виданий _______________________________ УМВС

р/р 26007300296906                                                    України в _____________________________ області

                                                                                  Конт. тел. ____________________________________

                                                                                 

Директор ________________                                              Приватний підприємець _________________

                                                                                  ____

разі укладення договору і юридичною

особою, реквізити зазначаються аналогічно

 

Службові відмітки:

Обмір торгового об’єкта провів: __________________________________________
                                                                                               дата                     підпис                  ПІБ
Заніс дані в «Реєстр торгових місць»: ______________________________________
                                                                                               дата                     підпис                 ПІБ
Заніс дані в комп’ютерну базу обліку договорів (1:С)
для справляння плати головний бухгалтер: ______________________________
                                                                                                         дата             підпис                ПІБ

 

 

Договір продовжений до «___»________________201__ р.

 

 РИНОК                                                                                              КОРИСТУВАЧ

Категорія: Нормативні документи | Додав: Kravchuk (18.03.2016)
Переглядів: 3769
Всього коментарів: 0
АДМІНІСТРАЦІЯ

Щиро вдячний Вам за те, що завітали на наш сайт!

З повагою, директор КП "Любешівський ринок"

Андрій Петрович Кравчук
 


ОРЕНДА
 • Карта ринку
 • Перелік орендарів
 • Перелік боржників
 • Попередження про розірвання договору оренди

 • Корисні посилання
 • ЛЮБЕШІВ
 • Любешівська селищна рада
 • Любешівська районна рада
 • Любешівська РДА
 • Волинська обласна рада
 • Волинська ОДА
 • Центр консалтингу "Еталон"

 • Погода

  вологість:

  тиск:

  вітер:


  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  КП "Любешівський ринок" © 2022 uCoz